top of page

tis 10 okt.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Social kompetens i förskolan

Välkommen på föreläsning om att förstå och främja en god social kompetens! Vi reder ut frågor om vad social kompetens faktiskt innebär, varför det är viktigt och hur man som pedagog i förskolan kan tänka och arbeta för att stödja utvecklingen hos barn i rätt riktning.

Social kompetens i förskolan
Social kompetens i förskolan

Tid och plats

10 okt. 2023 18:00 – 20:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Social Kompetens i förskolan

Social kompetens är en uppsättning grundläggande färdigheter som barn med fördel bör utveckla tidigt i livet och som är avgörande för deras interaktion med omvärlden. Det handlar bla. om förmågan till aktivt lyssnande och empati, respekt och tålamod, uppmuntran till delaktighet och samarbete med också självkontroll och sund konflikthantering.  

Den här föreläsningen fokuserar på ett helhetsperspektv på social kompetens, förskolepersonals roll i utvecklingen och vilka pedagogiska möjligheter som finns för att förstärka viktiga sociala färdigheter som sätter en grund för resten av livet. 

Genom den här interaktiva föreläsningen får man som deltagare  utforska vad social kompetens faktiskt innebär, varför det är viktigt och en  översikt av konkreta pedagogiska strategier för att arbeta främjande. Syftet är vidare  att förmedla en fördjupad kunskap om pedagogens roll och betydelse i att skapa  en stödjande och inkluderande miljö där barn kan utöva sina sociala färdigheter.

Kursinnehåll

• Social kompetens och dess olika komponenter 

• Varför är social kompetens viktigt?  

• Att skapa en främjande miljö  

• Empati och emotionell förståelse 

• Att främja effektiv kommunikation, samarbete och relationer

• Grundläggande konflikthantering 

• Att stödja barn i deras sociala utveckling även utanför förskolan

Längd

2 h

Målgrupp

Personal inom förskola.

Undervisningsform

Digitalt via zoom.

Biljetter

  • Biljett

    395,00 kr
    Skatt: +98,75 kr Moms (25%)
    Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page