top of page

Datum och tid ej fastställt

|

Webbaserad kurs via Zoom

Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet

Välkommen på en halvdagskurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom LSS-verksamhet. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!

Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet
Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet

Tid och plats

Datum och tid ej fastställt

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Social dokumentation för dig som personal inom LSS-verksamhet 

Personal inom funktionshinderområdet har enligt SOL/LSS skyldighet att dokumentera vad som händer och påverkar en brukare. Ett viktigt syfte handlar om att skapa en så tydlig bild som möjligt över brukarens allmäntillstånd och att kontinuerligt kunna följa upp förutsättningarna han/hon har för att klara sig i sin vardag. Det handlar även om att stödja och dokumentera arbetet i att främja meningsfullhet och livskvalitet.   

På organisationsnivå är den sociala dokumentationen det centrala verktyget för att säkerställa kvalitet och uppföljningsarbete av utförda insatser. Brukar och - rättssäkerhet är en annan aspekt som är av hög angelägenhet både för brukare och utförare.

Den här kursen ger kunskap i hur den sociala dokumentationen ska bedrivas på rätt sätt utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och benar ut alla frågor kring hur, vad och vem!

 Innehåll

 • Vårt uppdrag utifrån LSS och SOL 
 • Översikt av styrdokument och riktlinjer
 • Hur, varför och när ska man dokumentera?
 • Ansvarsområden, vem gör vad?
 • Den social dokumentations processer, från utformning till uppföljning
 • Genomförandeplan – ett levande dokument
 • Att skriva och formulera sig professionellt
 • Etiska perspektiv – Integritet, värdighet och rättssäkerhet

Längd

13.00-16.00

Målgrupp

För dig som personal inom LSS-verksamhet.

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

 • Biljett

  875,00 kr
  Skatt: +218,75 kr Moms

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page