top of page

tis 09 apr.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Social dokumentation - För dig som personal inom äldreomsorgen

Välkommen på en kurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom äldreomsorgen. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!

Social dokumentation - För dig som personal inom äldreomsorgen
Social dokumentation - För dig som personal inom äldreomsorgen

Tid och plats

09 apr. 2024 13:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

Personal inom äldreomsorgen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera vad som händer och påverkar en brukare utifrån olika perspektiv. Ett viktigt syfte handlar om att skapa en så bra och tydlig bild som möjligt över brukarens allmäntillstånd samt att följa upp förutsättningar han/hon har för att klara sig i sin vardag. Det handlar också om att stödja och dokumentera arbetet i att främja meningsfullhet och livskvalitet.   

På organisationsnivå är den sociala dokumentationen det centrala verktyget för att säkerställa kvalitet och uppföljningsarbete av utförda insatser. Brukar- och rättssäkerhet är en annan aspekt som är av hög angelägenhet både för vårdtagare och utförare.

Den här kursen ger kunskap i hur den sociala dokumentationen ska bedrivas på rätt sätt utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och benar ut alla frågor kring hur, vad och vem!

 Innehåll

 • Vårt uppdrag utifrån Socialtjänstlagen (SOL)
 • Översikt av styrdokument och riktlinjer
 • Hur, varför, och när ska man dokumentera?
 • Ansvarsområden, vem gör vad?
 • Den social dokumentations processer, från utformning till uppföljning
 • Genomförandeplan – ett levande dokument
 • Att skriva och formulera sig professionellt
 • Etiska perspektiv – Integritet, värdighet och rättssäkerhet

Tid

09.00-16.00

Målgrupp

För dig som personal  inom äldreomsorg.

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

 • Biljett

  875,00 kr
  Skatt: +218,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page