top of page

tis 29 aug.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Social dokumentation - För dig som chef och verksam inom äldreomsorg

Välkommen på en kurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom äldreomsorgen. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!

Social dokumentation - För dig som chef och verksam inom äldreomsorg
Social dokumentation - För dig som chef och verksam inom äldreomsorg

Tid och plats

29 aug. 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Social dokumentation för chefer inom äldreomsorg

All verksamhet inom ramen för SOL har skyldighet att se till att det som händer och påverkar en brukares allmäntillstånd ska dokumenteras, så även inom äldreomsorgen. Syftet är att skapa en så tydlig bild som möjligt över brukarens behov, tillstånd och utveckling formulerat på ett lättillgängligt och korrekt sätt som går att följa upp. Allt för att kunna ge bästa möjliga stöd till hälsa och livskvalitet.

För dig som chef är det viktigt att ha djup förståelse för ditt ansvar, vad som gäller och även ha förmågan att kunna kommunicera det till personal på ett bra sätt. Personalen måste i sin tur ha rätt förutsättningar, dvs en grundläggande kunskap och förmågan att förstå både vad som ska dokumenteras men också hur.

Den sociala dokumentationen är det centrala verktyget för att säkerställa kvalitets- och uppföljningsarbetet av utförda insatser. Patient och - rättssäkerhet är andra aspekter som är av hög angelägenhet både för brukare, utförare och anhöriga.

Den här kursen ger dig som chef eller verksam inom äldreomsorgen samlad kunskap i hur den sociala dokumentationen ska bedrivas korrekt utifrån socialstyrelsens riktlinjer. Vi går till botten med vem, vad och hur.

 Innehåll

 • Vårt uppdrag utifrån Socialtjänstlagen (SOL)
 • Översikt av styrdokument och riktlinjer
 • Hur, varför, och när ska man dokumentera?
 • Ansvarsområden, vem gör vad?
 • Den social dokumentations processer, från utformning till uppföljning
 • Genomförandeplan – ett levande dokument
 • Att skriva och formulera sig professionellt
 • Etiska perspektiv – Integritet, värdighet och rättssäkerhet
 • Att implementera, upprätthålla och följa upp.
 • Hur kan du som chef stödja personal i arbetet?
 • Pedagogiska verktyg

Tid

09.00-16.00

Målgrupp

För dig som chef, ledare eller på andra sätt verksam inom äldreomsorg.

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page