top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet
Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet

All verksamhet inom ramen för LSS och SOL har skyldighet att se till att det som händer och påverkar en brukares allmäntillstånd ska dokumenteras. Syftet är att skapa en så tydlig bild som möjligt över brukarens behov, tillstånd och utveckling, men också att det på ett lättillgängligt och korrekt sätt ska gå att följa upp. Allt för att kunna ge bästa möjliga stöd till hälsa och livskvalitet.   

För dig som chef är det viktigt att ha djup förståelse för ditt ansvar, vad som gäller och även förmågan att kunna kommunicera det till personal på ett bra sätt. Personal måste i sin tur ha rätt förutsättningar, dvs en grundläggande kunskap och förmågan att förstå både vad som ska dokumenteras men också hur.  

Den sociala dokumentationen är det centrala verktyget för att säkerställa kvalitets- och uppföljningsarbete av utförda insatser. Patient och - rättssäkerhet är andra aspekter som är av hög angelägenhet både för brukare, utförare och anhöriga  Den här kursen ger dig som chef eller verksam inom LSS-verksamhet samlad kunskap i hur den sociala dokumentationen ska bedrivas korrekt utifrån socialstyrelsens riktlinjer.

Vi går till botten med vem, vad och hur på ett inspirerande sätt!

Innehåll

 • Vårt uppdrag utifrån LSS och SOL
 • Översikt av styrdokument och riktlinjer
 • Hur, varför, och när ska man dokumentera?
 • Ansvarsområden, vem gör vad?
 • Den social dokumentations processer, från utformning till uppföljning
 • Genomförandeplan – ett levande dokument
 • Att skriva och formulera sig professionellt
 • Etiska perspektiv – Integritet, värdighet och rättssäkerhet
 • Att implementera, upprätthålla och följa upp.
 • Hur kan du som chef stödja personal i arbetet?
 • Social dokumentation och ledarskap

Längd

Standard är en heldag mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

För dig som chef, ledare eller verksam inom LSS-verksamhet

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page