top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Smärta och äldre

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Smärta och äldre
Smärta och äldre

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Demensutbildning - Fördjupning 

Långvarig smärta är vanligt hos äldre och det beräknas att ca 80% av brukare inom äldreomsorgen lider av varaktig och betydande smärta på varierande nivå. En utmaning i arbetet med äldre är att det inte alltid är lätt att tolka och identifiera smärta och hos dementa är det vanligt att underskatta eller förbi se den helt om man inte är vaksam.  

För att som personal kunna stödja den enskildes rätt till ett värdigt och hälsosamt liv är det viktigt att ha rätt kunskaper i hur man kan bemöta, behandla och förhålla sig till olika former av smärta hos äldre för att på bästa sätt uppnå vårt mål att bidra till livskvalitet i den mån vi kan.

Den här kursen ger dig nödvändiga kunskaper för att lyckas med detta och ger dig som deltagare användbara strategier för att genom samtal och andra medel kunna ge den vård- och omsorg våra äldre behöver.

Innehåll

  • Vad är smärta?
  • Bedöma, skatta och tolka smärta
  • Olika typer av smärta och dess påverkan (fysiskt, psykisk, socialt)
  • Strategier för att hantera och behandla akut smärta
  • Strategier för att hantera och behandla kronisk smärta
  • Läkemedel och preparat
  • Psykologiska smärthanteringsstrategier
  • Kompletterande behandling (fysisk aktivitet, taktil stimulering, mindfullness)
  • Empatisk kommunikation & professionellt bemötande

Längd

Kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg & äldrevård

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page