top of page

tors 07 nov.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Skapande som pedagogiskt verktyg - Kreativitet och lärande hand i hand

Fördjupa dig i hur kreativitet och lärande går hand i hand – förvandla varje skapande stund till en djupgående lärandeupplevelse för barnen i din förskola

Skapande som pedagogiskt verktyg -  Kreativitet och lärande hand i hand
Skapande som pedagogiskt verktyg -  Kreativitet och lärande hand i hand

Tid och plats

07 nov. 2024 18:00 – 21:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Skapande som pedagogiskt verktyg -  Kreativitet och lärande hand i hand 

När vi som pedagoger ser världen genom barnens ögon, öppnas en värld fylld av förundran. I skapande verksamhet finner vi inte bara matematik och naturvetenskap, utan också glädje och ett djupt lärande. Dessa ögonblick utgör en grund i vår undervisning och vårt uppdrag i förskolan.

Vi kan också uppleva utmaningarna i att säkerställa att alla barn kan fokusera och uppnå dessa positiva effekter, här är miljö, material och de pedagogiska metoder som används avgörande för att bidra till stimulans, koncentration och givande reflektioner.    

Denna kurs är designad för att utveckla en djupare förståelse för skapande verksamhet som metod för lärande. Vi kommer att utforska hur pedagogisk dokumentation kan användas, idéer för olika koncept och material, hur miljöer som främjar koncentration och lärande kan skapas, samt pedagogens roll i skapandeprocessen.

Vad säger läroplanen om skapande verksamhet? Vad är pedagogens roll i barnens skapandeprocesser? Hur kan vi fördjupa lärandeprocessen genom barns skapande?

Innehåll 

· Barnsyn och pedagogens roll

· Skapande och barns utveckling

· Skapande som process eller produktion

· Skapandet som estetisk lärprocess

· Läroplanens mål för skapande verksamhet

· Metoder och material i skapande verksamhet

· Konkreta tips och idéer

· Dokumentation och reflektion som verktyg

· Att skapa ateljémiljö för alla barn

Längd

3 h

Målgrupp

Personal inom förskola 

Undervisningsform

Digitalt via zoom.

Biljetter

  • Biljett

    595,00 kr
    Skatt: +148,75 kr Moms (25%)

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page