top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Skadligt bruk, riskbruk och beroendeproblematik

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Skadligt bruk, riskbruk och beroendeproblematik
Skadligt bruk, riskbruk och beroendeproblematik

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Skadligt bruk, riskbruk och beroendeproblematik

Om du arbetar inom vård och omsorg, oavsett om det är inom SOL eller LSS, är sannolikheten stor att du möter människor som har beroendeproblematik. Inte sällan handlar det om individer som lider av ångest, nedstämdhet eller somatisk smärta som försöker lindra symtomen genom självmedicinering.

Det finns hjälp att få för den som har beroendeproblematik. I vissa fall kan det räcka med kortare interventioner i form av att samtal, stöd av olika slag och att arbeta med motivation till beteendeförändring. I andra, mer svåra fall kan det bästa alternativet vara att lotsa individen vidare till en beroendemottagning.

Den här kursen paketerar grundläggande och värdefulla kunskaper om riskbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik och hur vi professionellt kan förhålla oss till det i mellanmänskliga möten. Fokus ligger på praktisk kunskap om hur skadligt bruk av olika slag det kan identifieras, hur man kan samtala om det och vilka behandlingsalternativ som finns.

Innehåll 

•  Riskbruk, skadligt bruk och beroende – Definitioner och skillnader

•  Vad kan man bli beroende av? (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)

•  Beroendepsykologi

• Vad som händer med hjärnan, kognitioner, känslor och beteenden?

•  Kännetecken och screening

•  Omsorgspersonalens roll

•  Att samtala och motivera till förändring

•   Behandlingsalternativ

•  Lagar och Socialstyrelsens riktlinjer

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page