top of page

mån 23 okt.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Skadligt bruk, riskbruk och beroendeproblematik

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om olika former av beroendeproblematik. Innehållet omfattar kännetecken, screening, samtalsmetodik och olika tillvägagångsätt och för att hantera detta på ett professionellt sätt i möten med människor i behov.

Skadligt bruk, riskbruk och beroendeproblematik
Skadligt bruk, riskbruk och beroendeproblematik

Tid och plats

23 okt. 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Riskbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik

Om du arbetar inom vård och omsog, oavsett om det är inom SOL eller LSS är  sannolikheten stor att du möter männiksor som har beroendeproblematik. Inte  sällan handlar det om individer som lider av ångest, nedstämdhet eller somatisk  smärta och försöker lindra symtomen genom självmedicinering.

Det finns hjälp att få för den som har beroendeproblematik. I vissa fall kan  det räcka med kortare interventioner i form av att samtal, stöd av olika slag  och att arbeta med motivation till förändring. I andra, mer svåra fall kan det  bästa alternativet vara att lotsa individen vidare till en beroendemottagning.

Den här kursen paketerar grundläggande och värdefulla kunskaper om riskbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik och hur vi professionellt kan förhålla oss till det i mellanmänskliga möten. Fokus ligger på praktisk kunskap om hur skadligt bruk av olika slag det kan identifieras, hur man kan samtala om det och vilka behandlingsalternativ som finns.

 Innehåll

 • Riskbruk, skadligt bruk och beroende – Definitioner och skillnader
 • Vad kan man bli beroende av?  (ANDTS)
 • Beroendepsykologi – vad händer med hjärnan, kognitioner, känslor och beteenden?
 • Kännetecken och screening
 • Omsorgspersonalens roll
 • Att samtala och motivera till förändring
 • Behandlingsalternativ
 • Lagar och Socialstyrelsens regelverk

Tid

09.00-16.00

Målgrupp

Yrkesverksamma inom vård och omsorg

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page