top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Självskadebeteende

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Självskadebeteende
Självskadebeteende

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Självskadebeteende 

Att skada sig själv är ofta ett sätt att försöka hantera svåra känslor vilket kan vara en särskilt stor utmaning för personer som har en funktionsnedsättning eller psykiatrisk sjukdom. Självskadebeteende känns ofta bra i stunden men gör att man mår sämre på sikt och i sin tur hotar hälsan.  Det finns olika varianter och former av självskadebeteende och fenomenet kan ta sig i uttryck på varierande sätt, dessutom kan självskada vara antingen en medveten eller omedveten handling. 

Det är viktigt att som personal se och uppfatta kännetecken, riskfaktorer och veta hur man kan behandla och finnas till stöd. Detta är ett känsligt och svårarbetat område där rätt bemötande kan vara avgörande.  

Kursen låter dig som deltagare få grundläggande kunskaper och perspektiv på självskadebeteende och hur vi kan bemöta och hantera detta på så bra sätt som möjligt.   

Innehåll

  • Vad är självskadebeteende?
  • Känslomässig kris och obalans
  • Varför är det särskilt vanligt hos personer med NPF eller IF?
  • Stereotypt, repetitivt & copingorienterat självskadebeteende
  • Kartläggning och utredning
  • Utlösande faktorer
  • Hur bemöta och samtala kring självskada?
  • Vad kan man göra?
  • Empatiskt förhållningssätt
  • Förändrings strategier

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Personal inom omsorgen som kommer i kontakt med självskadebeteende

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page