top of page

ons 18 okt.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Självskadebeteende.

Att skada sig själv kan vara medvetna eller omedvetna handlingar som individens sätt att försöka hantera svåra känslor. Ta del av värdefull information om vad självskadebeteende faktiskt är, hur det kan yttra sig och hur du kan finnas till stöd.

Självskadebeteende.
Självskadebeteende.

Tid och plats

18 okt. 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Självskadebeteende

Att skada sig själv är ofta ett sätt att försöka hantera svåra  känslor vilket förekommer i större utsträckning hos äldre än man kan tro. Äldre  personer lider inte sällan av kronisk smärta, depression, ensamhet eller förlust  av närstående vilket alla är svåra känslomässiga utmaningar.  Självskadebeteende känns ofta bra i stunden men gör att man mår sämre på sikt  och i sin tur hotar hälsan.

Det finns olika varianter och former av självskadebeteende och fenomenet kan ta sig i uttryck på varierande sätt, dessutom kan självskada vara antingen en medveten eller omedveten handling. Det är viktigt att som personal se och uppfatta kännetecken, riskfaktorer och veta hur man kan behandla och finnas till stöd. 

Detta är ett känsligt och svårarbetat område där rätt bemötande kan vara avgörande.  Kursen låter dig som deltagare få grundläggande kunskaper och perspektiv på självskadebeteende och hur vi kan bemöta och hantera den på så bra sätt som möjligt.

 Innehåll

 • Vad är självskadebeteende?
 • Känslomässig kris och obalans
 • Utsatta grupper och riskfaktorer
 • Stereotypt, repetitivt & copingorienterat självskadebeteende
 • Kartläggning och utredning
 • Utlösande faktorer
 • Hur bemöta och samtala kring självskada?
 • Vad kan man göra?
 • Empatiskt förhållningssätt
 • Förändringsstrategier

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal som möter individer som uppvisar självskadebeteende.

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page