top of page

ons 18 okt.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Självskadebeteende

Att skada sig själv kan vara medvetna eller omedvetna handlingar som individens sätt att försöka hantera svåra känslor. Ta del av värdefull information om vad självskadebeteende faktiskt är, hur det kan yttra sig och hur du kan finnas till stöd.

Självskadebeteende
Självskadebeteende

Tid och plats

18 okt. 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Självskadebeteende

Att skada sig själv är ofta ett sätt att försöka hantera svåra  känslor vilket förekommer i större utsträckning hos personer med  funktionsnedsättning än man kan tro. Individer med NPF kan exempelvis uppleva  världen på ett intensivare sätt än normalt och då kan självskada ge en form av  lindring. För individer med I.F kan det också vara ett sätt att uttrycka  frustration eller nöd när den verbala kommunikationen inte räcker till.  

Det finns olika varianter och former av självskadebeteende och fenomenet kan ta sig i uttryck på varierande sätt, dessutom kan självskada vara antingen en medveten eller omedveten handling. Det är viktigt att som personal se och uppfatta kännetecken, riskfaktorer och veta hur man kan behandla och finnas till stöd. 

Detta är ett känsligt och svårarbetat område där rätt bemötande kan vara avgörande.  Kursen låter dig som deltagare få grundläggande kunskaper och perspektiv på självskadebeteende och hur vi kan bemöta och hantera den på så bra sätt som möjligt.

 Innehåll

 • Vad är självskadebeteende?
 • Känslomässig kris och obalans
 • Utsatta grupper och riskfaktorer
 • Stereotypt, repetitivt & copingorienterat självskadebeteende
 • Kartläggning och utredning
 • Utlösande faktorer
 • Hur bemöta och samtala kring självskada?
 • Vad kan man göra?
 • Empatiskt förhållningssätt
 • Förändringsstrategier

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg, t.ex. LSS-verksamhet eller socialpsykiatri

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page