top of page

tors 15 feb.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Sårbehandling inom äldreomsorg

Välkommen på en kurs i sårbehandling där vi fördjupar oss i och får professionell vägledning i hur vi behandlar och tar oss an vanligt förekommande sår inom äldreomsorgen.

Sårbehandling inom äldreomsorg
Sårbehandling inom äldreomsorg

Tid och plats

15 feb. 2024 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Sårbehandling inom äldreomsorgen

Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer och inom äldreomsorgen är det ofta särskilt utmanande. Äldre har nämligen en högre risk än andra att utveckla sår på grund av flera olika skäl och de tenderar också att bli svårläkta. 

Orsakerna är många och det kan handla om allt från förändringar i huden, försämrad blodcirkulation, försämrat immunförsvar och även sjukdomar som diabetes som påverkar, minskad rörlighet och andra livsstilsförändringar är andra faktorer. '

Med rätt kunskap kan vi lära oss att ge bästa förutsättningar för läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet. Den här kursen ger dig kompetensen att utveckla din yrkesskicklighet som kan göra stor och betydelsefull skillnad för den enskilde.

Innehåll

 • Vanliga sår inom äldreomsorgen 
 • (sår, venösa/arteriella bensår, trycksår, skråmor)
 • Förebyggande åtgärder
 • Varför uppstår sår?
 • Behandling och rengöring
 • Att lägga och byta förband
 • Bedömning och dokumentation – Från fall till uppföljning
 • Smärta och smärthantering
 • Hygienfaktorer
 • Att hantera svårläkta sår
 • Kommunikation och kontinuitet
 • Regelverk och riktlinjer

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Primärt utformad för ssk, men kan också vara värdefull och relevant för usk.

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Utbildare

Maria, en erfaren vårdutvecklingschef och leg sjuksköterska  med över 15 års erfarenhet inom sårbehandling och gedigen pedagogisk  erfarenhet.

Med  fokus på en individanpassad behandling inkluderar hon alla parametrar i  sårbehandlingen. Hon betonar vikten av att den enskilde är välinformerad och  delaktig för att skapa bästa förutsättningar till  läkning.

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page