top of page

ons 08 maj

|

Webbaserat

Rektorers yrkeskunnande och rektorsyrkets kunskapsbas.

Rektorers yrkeskunnande och rektorsyrkets kunskapsbas.
Rektorers yrkeskunnande och rektorsyrkets kunskapsbas.

Tid och plats

08 maj 2024 09:00 – 16:30

Webbaserat

Om evenemanget

Rektorsprogrammets forskningskonferens anordnas varje år och är ett forum där de som forskar om skolors styrning, organisering och ledarskap möter dem som utövar detta. I år välkomnar vi skolans olika ledare och huvudmän med det högaktuella konferenstemat: Rektorers yrkeskunnande och rektorsyrkets kunskapsbas.

Årets tema: Rektorers yrkeskunnande och rektorsyrkets kunskapsbas.

Konferensen är kostnadsfri för skolledare och huvudmän. Forskare och andra kunniga intressenter presenterar aktuell forskning och beprövad erfarenhet om skolledarskap och skolutveckling. Konferensdeltagarna ges chans att diskutera de olika bidragen och ställa frågor tillbaka. Anmäl dig så snart som möjligt då efterfrågan är stor!

Arrangerat av Stockholms universitet 

Anmälan görs via Stockholms Unvisersitet:

https://www.su.se/rektorsutbildning/kalender/rektorsprogrammets-forskningskonferens-2024-1.716411 

Dela detta evenemang

bottom of page