top of page

Datum och tid ej fastställt

|

Digitalt via zoom

​Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd

Upptäck hur du kan förbättra ditt bemötande av personer med psykotiska tillstånd och få en bättre förståelse för deras verklighet. Kursen ger verktyg och råd för att arbeta professionellt med människor i behov.

​Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd
​Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd

Tid och plats

Datum och tid ej fastställt

Digitalt via zoom

Om evenemanget

Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd

Psykossjukdomar eller psykotiska tillstånd är vanligt förekommande inom vård- och omsorg och som kortfattat innebär att en individ tappar kontakten med verkligheten och upplever vanföreställningar eller hallucinationer. Det kan exempelvis handla om känslan av att höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så.  

Det finns olika diagnoser och orsaker till psykotiskt tillstånd och i arbete med den övergripande målgruppen är det viktigt att veta skiljelinjerna för att förstå och bemöta den enskilda individen på så bra sätt som möjligt. Det finns både skillnader och likheter i hur man som professionell ska bemöta, samtala och behandla en individ och det är även av vikt att veta vad man bör undvika i sitt agerande.

Den här kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för de olika sjukdomarna och tillstånden inom psykosfältet med betoning på verktyg och råd för ett professionellt bemötande.

Innehåll

 • Vad är en psykos?
 • Skillnaden på psykotisk sjukdom och psykotiskt tillstånd
 • Schizofreni, reaktiv psykos, vanföreställningssyndrom
 • Andra orsaker till psykotiskt tillstånd (trauma, sömnbrist, droger)
 • Vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar
 • Läkemedelsöversikt och dess biverkningar
 • Samtalsstöd och behandling
 • Din roll som omsorgspersonal
 • Råd för bemötande och samtalsmetodik
 • Vad bör undvikas i vår kommunikation?
 • Att skapa trygghet och förtroende
 • Hantering av akut situation

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal som möter individer med psykiatriska diagnoser (LSS/SOL/HSL)

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page