top of page

fre 01 dec.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd

Upptäck hur du kan förbättra ditt bemötande av personer med psykotiska tillstånd och få en bättre förståelse för deras verklighet. Kursen ger verktyg och råd för att arbeta professionellt.

Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd
Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd

Tid och plats

01 dec. 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Psykossjukdomar eller psykotiska tillstånd är vanligt förekommande inom vård- och omsorg och som kortfattat innebär att en individ tappar kontakten med verkligheten och upplever vanföreställningar eller hallucinationer. Det kan exempelvis handla om känslan av att höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så. Det finns olika diagnoser och orsaker till psykotiskt tillstånd och i arbete med den övergripande målgruppen är det viktigt att veta skiljelinjerna för att förstå och bemöta den enskilda individen på så bra sätt som möjligt. Det finns både skillnader och likheter i hur man som professionell ska bemöta, samtala och behandla en individ och det är även av vikt att veta vad man bör undvika i sitt agerande.

Den här kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för de olika sjukdomarna och tillstånden inom psykosfältet med betoning på verktyg och råd för ett professionellt bemötande.

 Innehåll

 • Vad är en psykos?
 • Skillnaden på psykotisk sjukdom och psykotiskt tillstånd
 • Schizofreni, reaktiv psykos, vanföreställninsssyndrom
 • Andra orsaker till psykotiskt tillstånd (trauma, sömnbrist, droger)
 • Vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar
 • Läkemedelsöversikt och dess biverkningar
 • Samtalsstöd och behandling
 • Din roll som omsorgspersonal
 • Råd för bemötande och samtalsmetodik
 • Vad bör undvikas i vår kommunikation?
 • Att skapa trygghet och förtroende
 • Hantering av akut situation

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal som möter individer med psykiatriska diagnoser

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page