top of page

tis 23 maj

|

Webbaserad kurs via Zoom

Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre

Välkommen på en föreläsning om äldres psykiska ohälsa. Vilka specifika utmaningar, kriser och psykiska sjukdomar man kan ställas inför på livets höst? Hur kan vi som personal på bästa möjliga sätt kan finnas där som ett stöd.

Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre
Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre

Tid och plats

23 maj 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Psykisk ohälsa och hälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre är idag så vanligt att det enligt folkhälsomyndigheten kan betraktas som ett allvarligt folkhälsoproblem. Tyvärr ses psykisk ohälsa bland många som en naturlig del av åldrandet vilket är felaktigt och det bör inte alls ses som en sanning eller verklighet som vi ska anpassa oss efter. 

Utifrån Socialstyrelsens direktiv behöver åldrande inte per automatik innebära försämrad livskvalitet och vårt uppdrag inom vård och omsorg är utformad med den utgångspunkten som ledstjärna.    

Vilka är risk- och friskfaktorerna för psykisk ohälsa som är specifika för gruppen äldre och vilka är de vanliga psykiska sjukdomstillstånden? Hur kan vi förhålla oss till och hantera utmaningarna vi möter samtidigt som vi stimulerar och främjar möjligheterna vi ser?

 Innehåll

 • Äldres hälsa och ohälsa
 • Fördomar och förlegade föreställningar
 • Ett geriatriskt perspektiv på äldres hälsa
 • Existentiella behov
 • Äldres specifika utmaningar och livskriser
 • Oro, stress och ångest
 • Psykiatriska diagnoser
 • Förebyggande arbete
 • Vad kan vi göra? Hur kan vi stödja?
 • Professionellt bemötande och förhållningssätt
 • Salutogent perspektiv som arbetsverktyg
 • Kraftgivande samtal

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg och äldrevård

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page