top of page

Tid ej fastställd

|

Webbaserad kurs via Zoom

Palliativ vård

Livets slutskede är inget lätt period för någon och det är mycket tankar och känslor från både brukare, anhöriga och sig själv att hantera. Hur kan vi utveckla vår professionell hantering och möta våra brukare i palliativt tillstånd på detta på bästa sätt?

Palliativ vård
Palliativ vård

Tid och plats

Tid ej fastställd

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Palliativ vård

Palliativ vård syftar till att förebygga och lindra symtom vid livets slutskede men ska också bidra till bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj. Varje enskild individ har rätt till att må så bra som möjligt trots ett livshotande och palliativt tillstånd. Då krävs det att omvårdnadspersonal har adekvata kunskaper och insikter kring vilka behov och utmaningar som finns utifrån ett holistiskt perspektiv 

Hur kan vi arbeta med symtomlindring som innefattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov? Hur samverkar och kommunicerar vi mellan olika professioner och vilka lagar och styrdokument behöver vi ha koll på? Vad är viktigt att tänka på för att bemöta och ge omsorg även till närstående?

 Innehåll

 • Palliativ vård – vård vid livets slutskede
 • De fyra hörnstenarna och den palliativa vårdens värdegrund
 • Symtom och hur vi kan upptäcka dem
 • Särskilda behov under livets slutskede
 • Empatiskt och relationellt förhållningssätt
 • Hälsofrämjande perspektiv vid livets slut
 • Existentiell och personlig kris
 • Sorg och ångest – Hur hanterar vi?
 • Smärtlindring
 • Samverkan och rapportering
 • Närståendeperspektiv
 • Lagar, styrdokument och riktlinjer

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg och äldrevård

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page