top of page

fre 10 nov.

|

Webbaserat och fysiskt på plats

NORM 2023: Konferens om funktionshinder och om åldrande

Forskarplattformen Normalitet, omsorg, rättigheter och makt (NORM) och FoU i Väst, Göteborgsregionen (GR) bjuder in till en kostnadsfri hybridkonferens om funktionshinder och om åldrande!

NORM 2023: Konferens om funktionshinder och om åldrande
NORM 2023: Konferens om funktionshinder och om åldrande

Tid och plats

10 nov. 2023 09:30 – 11 nov. 2023 15:00

Webbaserat och fysiskt på plats

Om evenemanget

I höst är det dags för NORM-konferensen - den välbesökta och kostnadsfria forskningskonferensen om funktionshinder och om åldrande!

 Innehåll 

Under dagen framförs flera korta presentationer om den senaste samhällsvetenskapliga forskningen om funktionshinder och om åldrande. Du kan antingen närvara digitalt eller på plats.

Deltagare på plats bjuds på fika på för- och eftermiddagen. Lunch sker på egen hand.

Målgrupp 

Konferensen vänder sig till såväl yrkesverksamma och chefer inom området som studenter som är intresserad av att ta del av de senaste forskningsrönen.

Program 

9.30 

Välkomna! Anna Dunér och Lina Palmqvist, samordnare för forskningsplattformen NORM vid Institutionen för socialt arbete, GU.

9.50 

Anhörigas (o)frivilliga omsorgsansvar. Lina Palmquist, postdoktor, Institutionen för socialt arbete, GU.

10.10 

Avvägningar mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten. Linda Mossberg, lektor, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Högskolan i Väst.

10.30 

FIKA

11.00 

Samtalsmatta som beslutsstöd vid hemtjänstinsatser för personer med demenssjukdom. Anna Dunér, professor, Institutionen för socialt arbete, GU.

11.20 

Användande av informell (obetald) hjälp bland personer med multipel skleros. Daniel Ståhl, doktorand, Institutionen för socialt arbete, GU

11.40 

Hur öka delaktigheten bland barn som bor permanent på LSS-boende? Lisbeth Lindahl, forskare, GR/ FoU i Väst

12.00 

LUNCH PÅ EGEN HAND

13.30 

Utveckling av hälsofrämjande insatser för äldre personer i kommunerna – KUBINOL-modellen. Karina Tilling, forskare, GR/ FoU i Väst

13.50 

Självförsummelse, förmynderi och underlåtenhet, bland personer med demens. Angelika Thelin, lektor, Institutionen för socialt arbete, GU

14.10 

Allvarlighetsbedömningar i lex Sarah-rapporter: analys av utredarnas förhållningssätt. Inger Kjellberg, docent och Karin Berg, lektor, Institutionen för socialt arbete, GU

14.30 

Från rättighetsbärare till kostnadsproblem - kommunal handläggning av personlig assistans. Elisabeth Olin, professor, Institutionen för socialt arbete, GU

14.50 

Tack för idag! Avslut med Anna Dunér och Lina Palmquist

NORM är en forskningsplattform bestående av doktorander och seniora forskare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Inom plattformen bedrivs forskning av relevans för funktionshinder och åldrande

Konferensen arrangeras av Göteborgs universitet

Anmälan görs via universitetets hemsida 

TRYCK HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page