top of page

tis 01 okt.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Musikaliska möjligheter i förskolan - Lyssna, lek och lär med musik

Upptäck hur musik kan skapa en inspirerande och kreativ lärmiljö i förskolan, där barnen utvecklar sina sinnen genom att lyssna, leka och lära med musikens hjälp.

Musikaliska möjligheter i förskolan - Lyssna, lek och lär med musik
Musikaliska möjligheter i förskolan - Lyssna, lek och lär med musik

Tid och plats

01 okt. 2024 18:00 – 21:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Musikaliska möjligheter i förskolan - Lyssna, lek och lär med musik

Förskolan är en viktig plats för barns lärande och utveckling som lägger grunden för barnets kommande skolgång och formande av framtida identitet. Barns naturliga förmåga till lek och utforskande är också en tillgång för att forma övningar, lekar och samlingar i enlighet med mål som finns beskrivna i förskolans läroplan (Lpfö 18).

Det finns många varierande sätt att arbeta med estetiska arbetsområden som musik, skapande, rörelse och dans. Det är viktigt med metodik och tillvägagångssätt som är enkel och tillgänglig för både barn och pedagoger. Oavsett förkunskaper finns många sätt att utöva och uppleva musik tillsammans.

I styrdokument, lagar, barnkonvention och modern forskning beskrivs barns rätt till inflytande och delaktighet. Vad betyder detta för barn i yngre åldrar och på vilket sätt kan musik användas för att bidra till det enskilda barnets utveckling, resiliens, självständighet och kunskapande?

Kursen ger en god inblick i hur musik kan användas i förskolans verksamhet, tips på konkreta övningar och perspektiv på hur musik kan bidra till att stärka barns fantasivärld och utveckling. Innehållet är anpassat för att vara tillämpbart oavsett förkunskaper inom musikområdet.

Innehåll 

· Hur musik kan stärka mål ur förskolans läroplan (Lpfö 18)

· Små barns delaktighet, resiliens och aktörskap

· Musikmetodik i förskolan

· Musik som pedagogiskt verktyg i barngrupp

· Konkreta övningar, lekar och tips

· Enkla sätt att använda rytminstrument

· Musik, rörelse och avslappning

· Förstärkta upplevelser genom musik

· Barnet som musikalisk aktör

Längd

3 h

Målgrupp

Personal inom förskola 

Undervisningsform

Digitalt via zoom.

Biljetter

  • Biljett

    595,00 kr
    Skatt: +148,75 kr Moms (25%)

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page