top of page

tors 19 sep.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Mentalisering i förskolan - En förutsättning för samspel och starka relationer

Lär dig hur mentalisering bidrar till bättre samspel och relationer i förskolan, med praktiska verktyg för daglig tillämpning.

Mentalisering i förskolan  - En förutsättning för samspel och starka relationer
Mentalisering i förskolan  - En förutsättning för samspel och starka relationer

Tid och plats

19 sep. 2024 18:00 – 21:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Mentalisering i förskolan  - En förutsättning för samspel och starka relationer

Mentalisering handlar om att kunna se sig själv utifrån och andra inifrån, en förmåga att intuitivt tolka beteenden som tecken på underliggande känslor, önskningar och intentioner. Detta är en konst som kan komma mer naturligt för vissa, medan andra kan behöva utveckla den genom medveten ansträngning.

En välutvecklad mentaliseringsförmåga öppnas dörrar för en djupare förståelse för andras handlingar, reaktioner och förhållningssätt. Detta bidrar i sin tur till mer genomtänkta sätt att interagera och bemöta både barn, kollegor och vårdnadshavare vilket är en nyckelkompetens för pedagoger. I förskolans dynamiska värld ställs pedagoger dagligen inför beslut som måste hanteras och som inte alltid blir helt friktionsfria. Genom att kunna mentalisera kan pedagoger hitta nycklar för att minska friktionen och öka förståelsen för andra individers behov och perspektiv.

Denna kurs ger deltagarna en fördjupad förståelse för mentaliseringsprocessen, dess betydelse och konkreta verktyg för att applicera kunskapen i sin vardag.

Innehåll 

·  Vad är mentalisering?

·  Varför är mentalisering viktigt?

·  Mentaliseringssvikt

·  Exempel i förskolekontext

·  Att träna upp sin egna förmåga

Längd

3 h

Målgrupp

Personal inom förskola 

Undervisningsform

Digitalt via zoom.

Biljetter

  • Biljett

    595,00 kr
    Skatt: +148,75 kr Moms (25%)

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page