top of page

tis 28 nov.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Kontaktmannaskap

Välkommen på en kurs som på ett heltäckande sätt går igenom kontaktpersonens huvuduppdrag och dess syfte och funktion. Hur kan vi säkerställa kvalitet och meningsfullhet i vårt uppdrag och hur kan vi vanliga utmaningar och främja våra möjligheter? (Datum prel)

Kontaktmannaskap
Kontaktmannaskap

Tid och plats

28 nov. 2023 08:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Kontaktmannaskap

De nationella riktlinjerna utifrån socialtjänstlagen blir allt mer tydlig och trycker på vikten av en fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen som ska fylla den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. Kontaktmannaskapets betydelse är stor och det är viktigt att rollen för både utförare och personal känns begriplig, hanterbar och meningsfull.

Den här kursen sammanfattar kontaktmannaskapet syfte och funktion och ger samtidigt verktyg och strategier för att kunna axla rollen och det ansvar det kräver på ett lämpligt sätt.

Vad innebär det att vara en professionell kontaktman? Hur kan vi säkerställa att ansvaret rollen innebär uppfylls och vad finns det att tänka på i det mellanmänskliga mötet med den enskilde?

 Innehåll

 • Kontaktmannens syfte och funktion
 • Uppdragsöversikt och ansvarsområden
 • Tillit, trygghet och empatiskt förhållningssätt
 • Att etablera en relation
 • Professionell, privat och personlig kontakt
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Stödjande förhållningssätt
 • Anhörigkontakt
 • Ditt ansvar i förhållande till genomförandeplan och social dokumentation
 • Salutogent förhållningssätt
 • Struktur för uppföljningssamtal & reflektion

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Är ni en stor grupp?

Önskar ni utbilda en större personalgrupp går det också att beställa kursen i uppdragsformat till just er verksamhet. HÄR kan du isåfall begära en offert.

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page