top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Konsten att sätta gränser

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Konsten att sätta gränser
Konsten att sätta gränser

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Inom vård och omsorg uppstår det ofta situationer där det är nödvändigt att sätta och upprätthålla tydliga gränser i olika sammanhang Det kan handla om att brukare eller anhöriga som har förväntningar eller önskemål som av olika skäl är svåra att tillgodose men det kan också handla om företeelser som sker kollegor emellan.

Att sätta gränser är inte bara viktigt för att skydda den egna integriteten och välmående, men också för att skapa och underhålla hälsosamma och respektfulla relationer. Det är också av vikt att ha en gemensam samsyn för att skapa en kultur som främjar en förutsägbarhet och tydlighet som alla vinner och mår bra av

Denna kurs är utformad för att ge deltagarna verktyg och tekniker för att effektivt kunna sätta gränser på ett sätt som är både assertivt och respektfullt. Innehållet i kursen täcker en rad olika områden och strategier, inklusive förståelsen för vikten av gränssättning, tekniker för att kommunicera gränser klart och konsekvent, samt hur man hanterar situationer när ens gränser inte respekteras

Innehållspunkter:

  • Introduktion till gränssättning
  • Självkännedom och gränser
  • Grundläggande förhållningssätt
  • Kommunikativa strategier
  • Hantering av gränsöverskridanden
  • Självvård och samarbete
  • Fallstudier och levande exempel

Längd

Ca 2 h

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg eller andra människorvårdande yrken.

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page