top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Kommunikation & grundläggande för samtalsmetodik

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Kommunikation & grundläggande för samtalsmetodik
Kommunikation & grundläggande för samtalsmetodik

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Kommunikation & grundläggande för samtalsmetodik

Kommunikation och ett pedagogiskt förhållningssätt är grundläggande och i många avseenden den främsta arbetsverktyget för personal som arbetat med människor. Inte minst inom vård och omsorg där mellanmänsklig kontakt och omsorg är helt fundamental.   Det är därför värdefullt att ha en utvecklad förståelse för vad kommunikation faktiskt är och en utvecklad förmåga kommunicera. Det hjälper oss att dels att med att göra oss själva förstådda men också att på bästa sätt lyckas nå fram till andra.    

Den här interaktiva föreläsningen ger perspektiv på vad framgångsrik kommunikation inom vård- och omsorg är och ger dig verktyg och insikter för att ge dig förutsättningar för att ge dig som deltagare möjlighet att utveckla din egna sociala kompetens och kommunikativa förmåga

Innehåll

  • En helhetssyn på kommunikation
  • Förutsättningar för professionella samtal
  • Empatiskt förhållningssätt & Aktivt lyssnande
  • Öppna frågor och reflektioner

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom äldreomsorgen

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page