top of page

tors 26 sep.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Interkulturellt förhållningssätt i förskolan

Utforska den färgstarka världen av interkulturellt förhållningssätt i förskolan, där möten mellan olika kulturer skapar både möjligheter och utmaningar.

Interkulturellt förhållningssätt i förskolan
Interkulturellt förhållningssätt i förskolan

Tid och plats

26 sep. 2024 18:00 – 21:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Interkulturellt förhållningssätt i förskolan

Antalet barn med olika kulturella bakgrunder i förskolan ökar, vilket inkluderar nyanlända familjer såväl som barn till flerspråkiga som bott i Sverige under flera år. Det är viktigt att vi bemöter dessa familjer med tydlig information och ett öppet, inlyssnande förhållningssätt. Genom att lyssna till vårdnadshavarnas erfarenheter, upplevelser och tankar så kan vi lättare förstå barnen, deras beteenden och behov.

Det finns flera infallsvinklar och skillnader som är viktiga att reflektera över.    

Hur kan kulturella skillnader påverka synen på exempelvis funktionsnedsättningar eller synen på skolväsendet som auktoritet? Hur kan detta i sin tur påverka både lärandemiljön och samspelet mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger?    På vilka sätt kan eller bör vi anpassa våra metoder för att bättre förstå och bemöta dessa kulturellt baserade perspektiv och förväntningar?

Denna kurs syftar till att höja den interkulturella medvetenheten och stärka det inlyssnande förhållningssättet för att skapa goda relationella förutsättningar för de flerspråkiga barnens utbildning och utveckling.

Innehåll 

· Grundläggande principer för interkulturellt förhållningssätt

· Kulturell kompetens och dess roll i förskolan

· Olika kulturella glasögon - hur förhåller vi oss till det?

· Vad ska vi ta hänsyn till i detta arbete?

· Grunden för goda möten och relationer

· Transspråkande och kodväxling

· Förståelse och hantering av kulturella skillnader och fördomar.

· Pedagogiska och kommunikativa strategier

Målgrupp

Personal inom förskola 

Undervisningsform

Digitalt via zoom.

Biljetter

  • Biljett

    595,00 kr
    Skatt: +148,75 kr Moms (25%)

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page