top of page

tis 26 nov.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Intellektuell funktionsnedsättning i förskolan

Den här föreläsningen ger en fördjupad förståelse för barn som lever med Intellektuell funktionsnedsättning. Genom ökad kunskap, anpassad pedagogik och stödjande miljöer finns goda möjligheter att främja både lärande och väl fungerande samspel.

Intellektuell funktionsnedsättning i förskolan
Intellektuell funktionsnedsättning i förskolan

Tid och plats

26 nov. 2024 18:00 – 21:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Intellektuell funktionsnedsättning i förskolan

Att vara i förskolan med intellektuell funktionsnedsättning kan innebära särskilda utmaningar i att tillägna sig kunskaper och färdigheter på ett sätt som andra barn finner självklart. Det finns olika nivåer av intellektuell funktionsnedsättning, och det kan också förekomma samtidiga andra funktionsnedsättningar, vilket ytterligare komplicerar situationen.

Vårt stöd och vår kommunikation måste anpassas efter varje barns individuella behov och förutsättningar. Goda rutiner och lämpliga hjälpmedel underlättar, och det är avgörande att pedagogisk personal har kunskaper om hur de kan anpassa sig själva och miljön på bästa möjliga sätt.

Denna kurs syftar till att utveckla en djupare förståelse för vad det innebär att vara i förskolan med en intellektuell funktionsnedsättning, de olika varianterna och nivåerna inom diagnosen, och hur personal kan stödja dessa barn genom anpassning och pedagogiskt förhållningssätt.

Kursinnehåll

· Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

· Hur yttrar sig I.F hos unga barn?

· Påverkan på lärande och utveckling

· Översikt över olika nivåer av I.F

· Individanpassning och miljöanpassning

· Kommunikation och bemötande av barn med I.F

· Utmanande beteenden

· Pedagogiska metoder för barn med I.F

Längd

3 h

Målgrupp

Personal inom förskola.

Undervisningsform

Digitalt via zoom.

Biljetter

  • Biljett

    595,00 kr
    Skatt: +148,75 kr Moms (25%)

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page