top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Individens behov i centrum (IBIC) Socialpsykiatri

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Individens behov i centrum (IBIC) Socialpsykiatri
Individens behov i centrum (IBIC) Socialpsykiatri

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Individes behov i centrum

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt formulerat av socialtjänsten som syftar till att identifiera och ta tillvara på och följa varje brukares unika behov, resurser, mål och resultat.

IBIC är ett förhållningssätt som ska genomsyra vårt sätt att arbete inom socialpsykiatrin och det är också ett stöd för hur vi kan dokumentera på ett strukturerat sätt. Chansen att lyckas väl med att införa IBIC i en verksamhet ökar om verksamheten har uppdaterad och kontinuerlig utbildning om vad IBIC innebär rent praktisk och det är även viktigt med en gemensam samsyn i arbetsgruppen.  

Den här utbildningen sammanfattar IBIC som arbetssätt och konkretiserar vad det innebär i praktiken med levande exempel hur vi både som enskild personal och verksamhet i stort kan uppnå målen.

Innehåll

 • Vad är IBIC?
 • IBIC som modell och klassifikation
 • Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter
 • Från handläggningsprocess till utförare
 • Perspektiv på meningsfullhet och livskvalitet
 • Hälsa och hälsofrämjande arbetssätt
 • Resurser, behov och mål – Formulera och utvärdera
 • Individens delaktighet i IBIC-processen
 • Samtalsmetodik och kommunikation som verktyg
 • Uppföljning och dokumentation
 • Samverkan

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom äldreomsorgen

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page