top of page

tors 05 okt.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Individens behov i centrum (IBIC) LSS

Vad innebär egentligen IBIC som koncept och modell och hur förverkligar vi dess syfte i praktiken? Välkommen på en kursdag som på ett informativt och inspirerande sätt sätter fingret på just detta.

Individens behov i centrum (IBIC) LSS
Individens behov i centrum (IBIC) LSS

Tid och plats

05 okt. 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Individens behov i centrum (IBIC) för dig inom LSS-verksamhet.

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt formulerat av socialstyrelsen som LSS-verksamhet uppmanas att följa för att identifiera och ta till vara på varje enskild individs unika behov, resurser, mål och resultat.

IBIC ska genomsyra vårt sätt att arbete och det är också ett stöd för hur vi kan dokumentera på ett strukturerat sätt. Chansen att lyckas väl med att införa IBIC i en verksamhet ökar om verksamheten har uppdaterad och kontinuerlig utbildning om vad IBIC innebär rent praktisk och det är även viktigt med en gemensam samsyn i arbetsgruppen.  

Den här utbildningen sammanfattar IBIC som arbetssätt och konkretiserar vad det innebär i praktiken med levande exempel hur vi både som enskild personal och verksamhet i stort kan uppnå målen.

 Innehåll

 • Vad är IBIC?
 • IBIC som modell och klassifikation
 • Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter
 • Från handläggningsprocess till utförare
 • Perspektiv på meningsfullhet och livskvalitet
 • Hälsa och hälsofrämjande arbetssätt
 • Resurser, behov och mål – Formulera och utvärdera
 • Individens delaktighet i IBIC-processen
 • Samtalsmetodik och kommunikation som verktyg
 • Uppföljning och dokumentation
 • Samverkan

Tid

09.00-16.00

Målgrupp

Yrkesverksamma inom LSS-verksamhet 

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Utbildare

Jenny, erfaren processledare för implementering av IBIC  inom LSS-verksamhet, äldreomsorg och socialpsykiatri.

Utbildad i  statsvetenskap med fokus på offentlig förvaltning och förändringsarbete och har  god erfarenhet av att själv arbeta utifrån IBIC som  handläggare.

Har omfattande  erfarenhet av att utbilda utförarpersonal inom dessa  områden.

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page