top of page

tis 03 dec.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Individens behov i centrum (IBIC) ÄO

Vad innebär egentligen IBIC som koncept och modell och hur förverkligar vi dess syfte i praktiken? Välkommen på en kursdag som på ett informativt och inspirerande sätt sätter fingret på just detta.

Individens behov i centrum (IBIC) ÄO
Individens behov i centrum (IBIC) ÄO

Tid och plats

03 dec. 2024 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Individens behov i centrum (IBIC) för dig inom äldreomsorg.

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt formulerat av socialstyrelsen som äldreomsorgen uppmanas att följa. Det handlar om att identifiera och ta till vara på och följa upp varje individs unika behov, resurser, mål och resultat.

IBIC ska genomsyra vårt sätt att arbeta och det är också ett stöd för hur vi kan dokumentera på ett strukturerat sätt om våra brukare. Chansen att lyckas väl med att införa IBIC i en verksamhet ökar om verksamheten har uppdaterad och kontinuerlig utbildning om vad IBIC innebär rent praktisk och det är även viktigt med en gemensam samsyn i arbetsgruppen.  Den här utbildningen sammanfattar IBIC som arbetssätt och konkretiserar vad det innebär i praktiken med levande exempel hur vi både som enskild personal och verksamhet i stort kan uppnå målen.

 Innehåll

 • Vad är IBIC?
 • IBIC som modell och klassifikation
 • Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter
 • Från handläggningsprocess till utförare
 • Perspektiv på meningsfullhet och livskvalitet
 • Hälsa och hälsofrämjande arbetssätt
 • Resurser, behov och mål – Formulera och utvärdera
 • Individens delaktighet i IBIC-processen
 • Samtalsmetodik och kommunikation som verktyg
 • Uppföljning och dokumentation
 • Samverkan

Tid

09.00-16.00

Målgrupp

Yrkesverksamma inom äldreomsorg 

Undervisningsform

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page