top of page

fre 20 okt.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Individens behov i centrum (IBIC) ÄO

Vad innebär egentligen IBIC som koncept och modell och hur förverkligar vi dess syfte i praktiken? Välkommen på en kursdag som på ett informativt och inspirerande sätt sätter fingret på just detta.

Individens behov i centrum (IBIC) ÄO
Individens behov i centrum (IBIC) ÄO

Tid och plats

20 okt. 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Individens behov i centrum (IBIC) för dig inom äldreomsorg.

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt formulerat av socialstyrelsen som äldreomsorgen uppmanas att följa. Det handlar om att identifiera och ta till vara på och följa upp varje individs unika behov, resurser, mål och resultat.

IBIC ska genomsyra vårt sätt att arbeta och det är också ett stöd för hur vi kan dokumentera på ett strukturerat sätt om våra brukare. Chansen att lyckas väl med att införa IBIC i en verksamhet ökar om verksamheten har uppdaterad och kontinuerlig utbildning om vad IBIC innebär rent praktisk och det är även viktigt med en gemensam samsyn i arbetsgruppen. Den här utbildningen sammanfattar IBIC som arbetssätt och konkretiserar vad det innebär i praktiken med levande exempel hur vi både som enskild personal och verksamhet i stort kan uppnå målen.

 Innehåll

 • Vad är IBIC?
 • IBIC som modell och klassifikation
 • Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter
 • Från handläggningsprocess till utförare
 • Perspektiv på meningsfullhet och livskvalitet
 • Hälsa och hälsofrämjande arbetssätt
 • Resurser, behov och mål – Formulera och utvärdera
 • Individens delaktighet i IBIC-processen
 • Samtalsmetodik och kommunikation som verktyg
 • Uppföljning och dokumentation
 • Samverkan

Tid

09.00-16.00

Målgrupp

Yrkesverksamma inom äldreomsorg 

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page