top of page

tors 03 okt.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt

Välkommen på en föreläsning som sätter perspektiv på hälsa och hur vi utifrån ett salutogent förhållningssätt kan arbeta hälsofrämjande med våra brukare

Hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt
Hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt

Tid och plats

03 okt. 2024 13:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Hälsofrämjande förhållningssätt inom vård och omsorg

I hjärtat av varje uppdrag inom vård och omsorg ligger ett gemensamt mål: att skapa förutsättningar så att våra brukare kan uppnå eller bevara sin hälsa och livskvalitet. Denna ambition, även om den kan verka självklar kan vara svårare att få till än vad man tror. Är det verkligen så enkelt att främja hälsa, eller finns det en inneboende komplexitet i våra varierade uppfattningar om vad hälsa faktiskt innebär?

Hälsobegreppet kan variera betydligt mellan individer och påverkas av en mosaik av erfarenheter och föreställningar. Det är därför avgörande inom vård och omsorg att vi har en enhetlig syn på hälsa och förstår hur vi proaktivt kan arbeta för att stödja den. Detta innebär även att vi säkerställer en grundläggande relation mellan vårdgivare och vårdtagare, en relation som bygger på djupt förtroende och tillit. En sådan relation möjliggör i sin tur kraftgivande samtal som främjar den enskildes hälsa.

Denna kurs tar avstamp i det salutogena perspektivet, som har blivit alltmer centralt i våra riktlinjer för hälsofrämjande arbete. Genom att utforska och tillämpa dessa principer kan vi tillsammans skapa en vårdmiljö som inte bara fokuserar på att adressera sjukdom, utan också aktivt bidrar till välbefinnande och en förbättrad livskvalitet för de vi tjänar.

Innehåll

 • Perspektiv på hälsa
 • Vikten av samsyn och främjande arbete
 • Salutogent förhållningssätt som hälsofrämjande verktyg
 • En god relation som grund
 • Samtalsmetodik och goda exempel
 • Motivationsfrämjande samta

Längd

3 timmar 

Målgrupp

Medarbetare inom vård- och omsorg

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

 • Biljett

  850,00 kr
  Skatt: +212,50 kr Moms (25%)+26,56 kr serviceavgift

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page