top of page

ons 06 nov.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Grundutbildning för dig som gruppledare, gruppchef eller samordnare | HT24

Ska du bli eller är du redan gruppledare, gruppchef eller samordnare inom vård och omsorg och önskar utveckla din förståelse och ledarskapsförmåga i förhållande till uppdraget? Välkommen på vår grundkurs skapad just för dig! (Tredagarsutbildning)

Grundutbildning för dig som gruppledare, gruppchef eller samordnare | HT24
Grundutbildning för dig som gruppledare, gruppchef eller samordnare | HT24

Tid och plats

06 nov. 2024 09:00 – 12 dec. 2024 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Grundutbildning för dig som gruppledare, gruppchef eller samordnare

6, 7 nov + 3 dec 2024 (tredagarsutbildning)

Att vara gruppledare, gruppchef eller samordnare inom vår och omsorg kräver en unik uppsättning färdigheter och insikter. Uppdraget består av många sidor och oavsett om man är ny, erfaren, eller ännu inte har börjat i rollen så kan man räkna med att ställas inför komplexa utmaningar. 

För att skapa en positiv och kvalitativ arbetsmiljö där alla trivs och känner sig trygga är det viktigt att man först känner sig trygg i sig själv och i sitt eget uppdrag. Här är det avgörande att både lägga en stabil grund och utveckla sin kompetens som ledare.   

Den här kursen syftar till att lägga grunden för just detta för att skapa förståelse och utveckla självkännedom och ledarskapsförmågor i förhållande till uppdraget.    Oavsett om du syftar till att bli, eller redan är gruppledare, gruppchef eller samordnare så är det här kursen lämplig. Utgångspunkten är en bred kunskapsbas som går att knyta an till just din situation och dina erfarenheter samtidigt som det finns möjlighet att ta del av andras.    

Vi kommer att skapa en djupare förståelse för rollen, ditt uppdrag och kasta ljus på relevanta ledarskapsperspektiv som är nödvändiga att rustas med för lyckas. Vi kommer även att diskutera nyckelfaktorer som bidrar till att ta ett kulturbärande ansvar för nöjda och effektiva medarbetare som i sin tur ger förutsättningar till att leverera ett så gott stöd och vård och omsorg som möjligt.

Rollen och uppdraget

· Vad innebär rollen och uppdraget?

· Ansvar och målsättning

· Perspektiv på ledarskapet

· Att vara en kulturbärare

· Vikten av tydliga spelregler

· Översikt av relevant lagstiftning

Ledarskapet

· Ledarskapsstilar

· Professionellt förhållningssätt

· Att skapa effektiva team

· Motivation och delaktighet

· Att leda i förändring

· Feedback och uppföljning

· Samtalsmetodik

· Svåra samtal & konflikthantering

· Kvalitetstänk och kvalitetssäkring

· Konsekvens- och riskanalys

· Krishantering

· Samarbetsinriktat ledarskap

Tid

6, 7 nov + 3 dec 2024

kl. 09.00-16.00

Målgrupp

För dig som ny chef inom vård och omsorg eller för dig med befintlig erfarenhet och som önskar förnyad inspiration och kunskap. 

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Intyg

Diplom utfärdas

Biljetter

  • Biljett

    5 995,00 kr
    Skatt: +1 498,75 kr Moms

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page