top of page

tors 30 mars

|

Webbaserat

Forskardagen om äldre och äldreomsorg 2023

Kostnadsfri konferens arrangerat av Stockholms Universitet

Forskardagen om äldre och äldreomsorg 2023
Forskardagen om äldre och äldreomsorg 2023

Tid och plats

30 mars 2023 14:00 – 16:00

Webbaserat

Om evenemanget

Under det här webbinariet kommer du att få lyssna till fyra presentationer av aktuell forskning om åldrande, äldreomsorg och omsorgsarbete i Sverige.

De teman som kommer att beröras är hur pandemin påverkat arbetssituationen och omsorgen om äldre på äldreboenden, om tid och tidspress i hemtjänsten, problem och möjligheter med ett brukarcentrerat ledarskap i äldre- och funktionshinderverksamheter och om den grå skilsmässorevolutionen och det åldrande skilsmässosamhället. Läs mer om innehåller vika fliken Program ovan!

Personalens erfarenheter av att hantera covid-19 på äldreboenden i Stockholm

Sara Erlandsson, Petra Ulmanen och Sara Wittzell

Presentationen handlar om hur undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer upplever att två år av pandemi har påverkat deras arbetssituation och de äldres omsorg. Tidigare studier om hur pandemin påverkat äldreboenden i Sverige belyser till stor del de förhållanden som rådde i början av pandemin. Vår nya studie belyser hur verksamheten på olika äldreboenden påverkats över tid och vilka konsekvenser pandemin fått på längre sikt. Studien ger också en fördjupad bild av hur riktlinjer och åtgärder implementerats på äldreboenden, hur personalens arbete påverkats av detta samt hur de äldres vård och omsorg förändrats.

”Hela tiden en kamp mot tiden” Hemtjänstarbetets tidsmässiga villkor och hur personalen hanterar tidspress i sitt arbete

Rebecka Strandell

Förändringarna inom äldreomsorgen de senaste decennierna har påverkat de organisatoriska och tidsmässiga ramarna för arbetet, med konsekvenser för hemtjänstpersonalens arbetssituation. Den här presentationen handlar om hur hemtjänstpersonalen upplever arbetets tidsmässiga villkor och vilka strategier de använder för att hantera tidspress i sitt arbete.

Problem och möjligheter med ett brukarcentrerat ledarskap

Helene Brodin

Den här presentationen handlar om problem och möjligheter med att utöva ett brukarcentrerat ledarskap inom omsorgsverksamheter riktade till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Även om denna form av ledarskap gynnar brukarna och ger chefsjobbet ett positivt innehåll, innebär det en risk för att arbetsmiljöfrågor som t ex hot och våld trivialiseras. Presentationen sammanfattar resultaten från två olika projekt - Omsorgsyrken på olika arenor samt Yrkesrelaterat våld i öppna sociala insatser – som båda har undersökt arbetsvillkoren för personal och chefer inom olika verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorg.

Den grå skilsmässorevolutionen och det åldrande skilsmässosamhället

Torbjörn Bildtgård

Presentationen, som bygger på ett projekt från Vetenskapsrådet, behandlar en central nutidshistorisk förändring av äldres familjeliv – att allt fler äldre är skilda och att allt fler också skiljer sig sent i livet. Presentationen målar en bred bild av den historiska framväxten av ett åldrande skilsmässosamhälle det senaste halvseklet och vilka konsekvenser det kan ha för äldres stödresurser. Översikten följs av resultat från ett intervjuprojekt med 37 personer som skilt sig sent i livet (60+) med fokus på motiv för att skiljas och konsekvenser för deras åldrande.

Webbinariet är kostnadsfritt och ges live via Zoom. Det kommer inte att spelas in och går därför inte att ta del av i efterhand

Läs mer och anmäl via arrangör nedan

https://su.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/2602/?EventId=2211

Dela detta evenemang

bottom of page