top of page

Datum ej fastställt

|

Webbaserad kurs via Zoom

Edvidas kalendarium

Just nu är kursen inte planerad i vårt egna kalendarium utan är enbart tillgänglig för beställning i uppdragsformat. Lämna gärna en intresseanmälan till info@edvida.se vid önskemål om öppen utbildning.

Edvidas kalendarium
Edvidas kalendarium

Tid och plats

Datum ej fastställt

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Autism och ADHD är båda exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan påverka exempelvis koncentrationen, förmågan att sålla sinnesintryck eller att förstå sociala koder. Det är dessutom vanligt förekommande att individer besitter båda diagnoserna viket kan göra det svårt att navigera i hur dem skiljer sig åt, hur de kan påverka varandra och vad man som personal faktiskt kan behöva tänka på. För att lyckas stödja individer med Autism & ADHD är det avgörande att man besitter tillräckligt med kunskap kring diagnosernas påverkan och vilka utmaningar som kan finnas för dem som har båda. Det är viktigt för att kunna anpassa stöd, miljö och ens kommunikation på ett professionellt sätt.

Den här utbildningen ger grundkunskaper och verktyg för dig som personal så att förutsättningar för bästa möjliga stöd och anpassning ska kunna ges.

Innehåll

 • Autism & ADHD – En diagnosöversikt
 • Bedömning orsaker och behandling
 • Perception, central koherens & mentaliseringsförmåga
 • Att stödja koncentration och organisering
 • Att utveckla och främja social kompetens
 • Individuell anpassning
 • Vikten av förutsägbarhet och struktur
 • Anpassad kommunikation
 • Hjälpmedel
 • Miljöjustering
 • Exempel och fallbeskrivning
 • Tydliggörande pedagogik

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet eller annat yrke som berör individer med funktionsvariation.

Dela detta evenemang

bottom of page