top of page

ons 06 mars

|

Webbaserad kurs via Zoom

Barn som far illa och det stora mörkertalet

En informativ föreläsning om hur vi upptäcker, kommunicerar och agerar för att skydda barn som far illa. Vilka varningssignaler och skyddsfaktorer finns? Vad är förskolans roll? Hur kan vi prata och stödja det enskilda barnet på bästa möjliga sätt?

Barn som far illa och det stora mörkertalet
Barn som far illa och det stora mörkertalet

Tid och plats

06 mars 2024 18:00 – 20:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Barn som far illa och det stora mörkertalet:  Skyddsfaktorer och förskolans roll - så kan barn klara sig bra trots tuffa erfarenheter tidigt i livet

När ett barn  far illa sker det ibland i det tysta och det syns inte alltid utanpå. Vuxna  omkring barn spelar en mycket viktig  roll för att upptäcka barn som riskerar, eller far illa och som vet hur de ska  agera.  För  ett barn kan vuxna som ser dem vara en väg för förändring och ett hopp om att  livet kan bli bättre.   

Välkommen på en  informativ föreläsning om hur vi upptäcker, kommunicerar och agerar för att  skydda barn som far illa. Vilka varningssignaler och skyddsfaktorer finns? Vad  är förskolans roll? Hur kan vi prata och stödja det enskilda barnet på bästa  möjliga sätt?

Föreläsning varvas med reflektion kring vanliga dilemman som vuxna kan ställas inför inom förskolan värld. 

• Signaler på att ett barn far illa

• Föräldrarnas betydelse för barnens hälsa och utveckling och vikten av tidig insats

• Orosanmälan och förskolans roll 

• Vad säger lagen?

• Barnkonventionen

• Prata med barn om svåra ämnen

• Skyddsfaktorer – Så kan barn klara sig bra trots tuffa erfarenheter

• Stöd och rutiner på arbetsplatsen

• Tid för samtal och arbete med case med vanliga dilemman vuxna kan ställa inför

Målgrupp

Personal inom förskola 

Undervisningsform

Digitalt via zoom.

Biljetter

  • Biljett

    595,00 kr
    Skatt: +148,75 kr Moms (25%)
    Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page