top of page

tis 23 jan.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Autism & ADHD i förskolan

Den här föreläsningen ger en fördjupad förståelse för barn som lever med både autsim och ADHD. Genom ökad kunskap, anpassad pedagogik och stödjande miljöer finns goda möjligheter att främja både lärande och väl fungerande samspel.

Autism & ADHD i förskolan
Autism & ADHD i förskolan

Tid och plats

23 jan. 2024 18:00 – 21:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Autism & ADHD i förskolan  

Att arbeta som personal i förskolan kan innebära att man möter barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inklusive Autism och ADHD. Dessa diagnoser kan påverka barnets förmåga att fokusera, att tolka sinnesintryck och att förstå sociala koder. Det kan vara utmanande att hantera dessa funktionsnedsättningar på rätt sätt, särskilt om barnet har båda diagnoserna samtidigt.

För att kunna stödja dessa barn på bästa sätt är det avgörande att man som personal i förskolan har tillräcklig kunskap om diagnoserna och hur de kan påverka barnets vardag i förskolan. Denna kurs syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskap och verktyg för att kunna anpassa stöd, miljö och kommunikation på ett professionellt sätt.

Målet är en ökad förståelse för Autism och ADHD samt verktyg för att kunna stötta och anpassa förskolemiljön för att passa barn med dessa diagnoser på ett professionellt och effektivt sätt.

Kursinnehåll

· Autism och ADHD - översikt av diagnoserna

· Att leva med båda diagnoserna samtidigt

· Perception, central koherens och mentaliseringsförmåga hos barn med Autism och ADHD

· Att stödja barnets koncentration och organisering

· Att utveckla och främja social kompetens hos barn med Autism och ADHD

· Individuell anpassning

· Vikten av förutsägbarhet och struktur i barnets vardag

· Kommunikation och anpassad pedagogik

· Hjälpmedel för att stödja till lärande och utveckling

· Miljöjusteringar och främjandet av en stödjande miljö

Längd

3 h

Målgrupp

Personal inom förskola.

Undervisningsform

Digitalt via zoom.

Biljetter

  • Biljett

    595,00 kr
    Skatt: +148,75 kr Moms (25%)
    Slutsåld

Detta evenemang är slutsålt

Dela detta evenemang

bottom of page