top of page

Datum och tid ej fastställt

|

Digitalt via zoom

Autism & ADHD

En fördjupningskurs inom autism och ADHD, dels diagnoserna för sig men också hur vi kan förhålla oss till och stödja brukare som har dem båda i kombination.

Autism & ADHD
Autism & ADHD

Tid och plats

Datum och tid ej fastställt

Digitalt via zoom

Om evenemanget

Autism och ADHD

Autism och ADHD är båda exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan påverka exempelvis koncentrationen, förmågan att sålla sinnesintryck eller att förstå sociala koder. Det är dessutom vanligt förekommande att individer besitter symtom från diagnoserna (50-80%) viket kan göra det svårt att navigera i hur dem skiljer sig åt, hur de kan påverka varandra och vad man som personal faktiskt kan behöva tänka på. 

För att lyckas stödja individer med Autism & ADHD är det avgörande att man besitter tillräckligt med kunskap kring diagnosernas påverkan och vilka utmaningar som kan finnas för dem som har båda. Det är viktigt för att kunna anpassa stöd, miljö och ens kommunikation på ett professionellt sätt.  

Den här utbildningen ger grundkunskaper och verktyg för dig som personal så att förutsättningar för bästa möjliga stöd och anpassning ska kunna ges.

Innehåll

 • Autism & ADHD – En diagnosöversikt
 • Bedömning orsaker och behandling
 • Perception, central koherens & mentaliseringsförmåga
 • Att stödja koncentration och organisering
 • Att utveckla och främja social kompetens
 • Individuell anpassning
 • Vikten av förutsägbarhet och struktur
 • Anpassad kommunikation
 • Hjälpmedel
 • Miljöjustering
 • Exempel och fallbeskrivning
 • Tydliggörande pedagogik

Längd 

Kl. 09.00-16.00.  

Målgrupp 

Personal inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri eller andra som kommer i kontakt med Autism & ADHD

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page