top of page

Datum och tid ej fastställt

|

Webbaserad kurs via Zoom

Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter

Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter
Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter

Tid och plats

Datum och tid ej fastställt

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter

Att besitta en grundläggande social kompetens är något som är av hög betydelse för att kunna kommunicera, ta för sig på ett bra och lämpligt sätt och samtidigt må bra i sociala situationer. Det handlar om bla. förmågan till aktivt lyssnande, empati, respekt och tålamod, men också delar som självkontroll och sund konflikthantering. Att bemästra detta är fundamentalt för att känna trygghet i sociala sammanhang och samtidigt få andra att trivas.    

Förutsättningarna för att besitta och utveckla sociala förmågor kan variera kraftigt individer emellan. Funktionsnedsättningar och psykiatriska diagnoser är några exempel som kan försvåra processen för vissa och för andra kan det vara en generell rädsla och social ångest som ställer till det.    

Även om det inte finns någon uttalad grundproblematik är en väl utvecklad social kompetens något alla kan gynnas av att träna på, det gäller både personal och brukare i största allmänhet och individer med särskilda utmaningar i synnerhet.     

Den här kursen syftar till att förmedla förståelse för varför social kompetens är så viktigt och praktisk kunskap i hur man aktivt kan träna och utveckla både sina egna och brukares sociala färdigheter.

Innehåll 

· Social kompetens – Vad är det?

· Emotionell intelligens

· Självinsikt och känslokontroll 

· Orsaker till svårigheter med socialt samspel

· Grundläggande sociala färdigheter

· Kommunikation

· Kartläggning av styrkor och svagheter i sociala färdigheter

· Övningar för att träna på sociala färdigheter

· Rollspel & praktiskt stöd

· Självreflektion som metod

Längd

3 h

Föreläsare

Caroline Ljungberg har en bakgrund som beteendevetare och innehar  en masterexamen inom psykologi. Hon har tidigare arbetat inom vård- och  omsorgssektorn, särskilt inom LSS-verksamhet.  Caroline är även erfaren inom  coaching, både för individer och grupper, med ett särskilt intresse för  Emotionell Intelligens (EQ).

Målgrupp

Personal inom LSS och socialpsykiatri

Undervisningsform

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

  • Biljett

    850,00 kr
    Skatt: +212,50 kr Moms (25%)

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page