top of page

tors 23 nov.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Att hantera oro och ångestsyndrom

Att känna oro, känslor av stress och ångest är vanligt förekommande för människor i behov av vård- och omsorg. Vilka är de vanliga ångestsyndromen? Vad skiljer på normal oro och ångest och faktiska ångestsjukdomar. Hur kan vi bemöta och aktivt stödja individer som lider av ångestkänslor?

Att hantera oro och ångestsyndrom
Att hantera oro och ångestsyndrom

Tid och plats

23 nov. 2023 13:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Att möta människor med psykiatriska diagnoser

Att  känna oro, ångest och stressrelaterade känslor är vanligt förekommande för  människor i behov av vård- och omsorg och är något man som personal i många  verksamheter möter dagligen. Lite ångest och oro är något de flesta kan känna  men blir det ett mer ständigt och kvarvarande tillstånd som sträcker sig över en  längre period kan det röra sig om mer omfattande problematik.     Att  som personal förmedla trygghet och lugn är en viktig kompetens som kan ha en  avsevärd betydelse för den enskildes hälsa vid ångest eller oro. För att kunna  göra det krävs att man kan identifiera och förstå olika former av ångest och  veta hur vi ska bemöta och bete sig oss i förhållande till dem.

Vilka  är de vanliga ångentsyndromen? Vad skiljer på normal oro och ångest och faktiska  ångestsjukdomar. Hur kan vi bemöta och aktivt stödja individer som lider av  ångestkänslor?  

Innehåll  

• Ångest, stress och oro en överblick 

• Akut  stressyndrom 

• Generaliserat ångestsyndrom (GAD) 

• Tvångs- och paniksyndrom 

• Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD ) 

• Social fobi och separationsångest 

• Orsaker och behandling av ångestsyndrom 

• Bemötande och lugnande samtal 

• Att  hantera akuta situationer 

• Lågaffektivt bemötande 

• Empatisk  kommunikation

Längd

13.00-16.00

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Utbildare

Jenny  Wetterliing, leg ssk med lång erfarenhet av arbete med människor med  psykisk ohälsa och drivs av ett stort engagemang i frågan.

Föreläser  regelbundet på Lunds universitet, var delaktig i att bygga upp Minds  självmordslinje och är vice ordförande i bland annat riksförbundet för  social och mental hälsa i distrikt Skåne.

Biljetter

  • Biljett

    850,00 kr
    Skatt: +212,50 kr Moms
    Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page