top of page

ons 20 mars

|

Webbaserad kurs via Zoom

Att bemöta hot och våld

Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera olika sammanhang och av olika anledningar. Det här kursen syftar till att ge dig verktygen och kunskapen som behövs för att hantera en akut situation på bästa sätt.

Att bemöta hot och våld
Att bemöta hot och våld

Tid och plats

20 mars 2024 13:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Att bemöta hot och våld 

Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera  olika sammanhang och av olika anledningar. Dels kan det handla om utåtagerande  vårdtagare/brukare/klienter som tappar kontrollen, men det kan också vara närstående eller andra  runt omkring som går för långt.  

För att kunna hantera hotfulla eller våldsamma situationer som kan  uppstå inom vård och omsorg på ett säkert och effektivt sätt krävs specifika  kunskaper och färdigheter. Den här kursen syftar till att rusta deltagare med de  verktyg de behöver för att skapa en trygg arbetsmiljö och förbättra sin  personliga säkerhet utifrån sin specifika arbetsvardag i  fokus.

Vi fokuserar på riskmedvetenhet och hjälper deltagarna att  identifiera och bedöma hot och våldsrelaterade risker i olika omsorgsmiljöer. Vi  håller även effektiv och säker kommunikation i fokus vilket är avgörande för att  kunna hantera aggressiva eller hotfulla personer på ett professionellt och  tryggt sätt.

Att agera snabbt, effektivt och korrekt sätt i nödsituationer är  svårt men kan gå med rätt kunskap och förutsättningar.

Innehåll

 • Riskmedvetenhet
 • Kommunikation
 • Personlig säkerhet
 • Nödsituationer
 • Stresshantering
 • Lagliga aspekter
 • Samarbete och stöd

Längd

Kl: 13:00-16:00

Målgrupp

Personal som arbetar med människor, t.ex. vård och och omsorg, LSS-verksamhet, hälso- och sjukvård, socialt arbete,  pedagogisk verksamhet.

Utbildare

Robert  Norberg är en erfaren terapeut med över 20 års erfarenhet inom  psykiatrin. Han har specialiserat sig inom att förebygga och motverka  hot och våld inom vården och är utbildad i DBT, KBT, IPT och ergoterapi. Utöver sitt arbete som terapeut är han även föreläsare och utbildare vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Går att skräddarsy kursen utifrån just er era behov, önskemål och målgrupp. 

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

 • Biljett

  995,00 kr
  Skatt: +248,75 kr Moms (25%)+31,09 kr serviceavgift
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page