top of page

Epilepsi

Kursen är skapad för att ge dig ökad förståelse och kompetens i att hantera epilepsi inom vård och omsorg men är relevant även för andra verksamheter.

Du kommer att lära dig om olika typer av epilepsi och hur de påverkar kroppen och hjärnan, samt tecknen och symtomen som kan uppträda vid anfall. Du kommer också att få insikt i hur epilepsi kan påverka personers vardag och livskvalitet, och vad som är viktigt att tänka på som vårdpersonal utifrån det.

Utöver att lära dig om epilepsi kommer du att få kännedom om de senaste behandlingsmetoderna och mediciner som används för att behandla epilepsi, och vilka omvårdnadsåtgärder som är viktiga för att kunna erbjuda optimal vård och stöd till personer med epilepsi.


Innehåll

 

 • Orsaker, risker, konsekvenser.

 • Tecken & symtom

 • Identifiera, hantera.

 • Omvårdnad och behandling

 • Förebygg komplikationer

 • Praktiska exempel
   

Längd

Standardlängd är ca 2 timmar

 

Målgrupp

Personal som arbetar med invivider som lever med epilepsi
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Epilepsi
  Epilepsi
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page