top of page

Social dokumentation inom LSS-verksamhet

Personal inom funktionshinderområdet har enligt SOL/LSS skyldighet att dokumentera vad som händer och påverkar en brukare. Ett viktigt syfte handlar om att skapa en så tydlig bild som möjligt över brukarens allmäntillstånd och att kontinuerligt kunna följa upp förutsättningarna han/hon har för att klara sig i sin vardag. Det handlar även om att stödja och dokumentera arbetet i att främja meningsfullhet och livskvalitet. 

På organisationsnivå är den sociala dokumentationen det centrala verktyget för att säkerställa kvalitet och uppföljningsarbete av utförda insatser. Brukar och - rättssäkerhet är en annan aspekt som är av hög angelägenhet både för brukare och utförare.


Den här kursen ger kunskap i hur den sociala dokumentationen ska bedrivas på rätt sätt utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och benar ut alla frågor kring hur, vad och vem!

Innehåll

 

 • Vårt uppdrag utifrån LSS-lagstiftning  

 • Översikt av styrdokument och riktlinjer

 • Skillnad mellan hälso- sjukvårdsjournal och den sociala journalen. Levande exempel

 • Hur, varför och när ska man dokumentera?

 • Vad ska inte och vad bör dokumenteras?

 • Ansvarsområden, vem gör vad?

 • Den social dokumentations processer, från utformning till uppföljning

 • Genomförandeplan – ett levande dokument

 • Att skriva och formulera sig professionellt

 • Etiska perspektiv – Integritet, värdighet och rättssäkerhet

 

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet
 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet
  Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet
  tis 01 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  01 okt. 2024 13:00 – 16:00
  01 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Välkommen på en halvdagskurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom LSS-verksamhet. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!
 • Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet
  Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt
  Välkommen på en halvdagskurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom LSS-verksamhet. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!

Ovan tillfälle är formulerat för chefer men är relevant även för övrig personal.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page