top of page

Demensutbildning - Fördjupning

Livet blir aldrig mer detsamma för en människa och dess närstående när han eller hon drabbas av en demenssjukdom. Därför är det av hög vikt att personal inom vård och omsorg har rätt och uppdaterad kompetens för att bidra till en så god situation som möjligt och ta till vara på förutsättningarna som finns kvar för ett värdigt liv.

Att på djupet ha kunskap om olika former av demens samt strategier för bemötande, samtal och vårdanpassning är avgörande för att uppnå god vård och omsorg.

Den här kursen ger dig en uppfriskning och fördjupning av nödvändiga grundkunskap blandat med de senaste vetenskapsrönen. Välkommen att utveckla ditt professionella förhållningssätt genom vår fortbildningsdag!


Innehåll

 

 • Demenssjukdoms olika varianter – Skillnader och likheter

 • Kommunikation och bemötande vid demens

 • Samtalsmetodik och alternativ kommunikation

 • Vård och omsorg utifrån BPSD

 • Miljöanpassning stödjande hjälpmedel

 • Medicinska åtgärder och dess konsekvenser

 • Anhörigstöd

 • Perspektiv på behandling och symtomlindring

 

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg & äldrevård

Utbildningsformat 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Demensutbildning - Fördjupning
  Demensutbildning - Fördjupning
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page