top of page

Borderline & EIPS

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, (EIPS), eller borderline som det också heter är breda begrepp där känslomässig instabilitet, ångest och självdestruktivt beteendemönster är gemensamma nämnare. Ofta handlar det även om snabbt växlande känslolägen där en person kan pendla mellan känslor av förtvivlan till intensiva lyckokänslor på kort tid.

Individer med diagnosen har ofta svårt att hantera känslor överlag och det kan handla om rädsla för övergivenhet, tomhet eller känslostormar av ilska. Samtidigt finns det många myter och missuppfattningar om diagnosen som kan leda både till missförstånd och stigmatisering.

Som professionell i möte med individer som lever med EIPIS/borderline är det av hög vikt att ha rätt kunskap om diagnosen, hur man professionellt kan anpassa sitt bemötande samt ge stöd till självhjälp
.

Kursen ger dig grundkunskap och verksamhetsnära exempel för att ge förutsättningar att kan utveckla vårt professionella förhållningssätt för denna målgrupp.

 

Innehåll
 

 • Vad är EIPS och Borderline?

 • Hur kan det yttra sig på olika sätt?

 • Diagnos och behandling

 • Triggande riskfaktorer

 • Känslor och känsloreglering

 • Stöd till egenvård

 • Professionellt bemötande utifrån ett omsorgsperspektiv

 • Hinder för ett gott bemötande och hur vi kan övervinna det

 • Framgångsrika strategier
   

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal som möter individer med psykiatriska diagnoser

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Borderline (EIPS) | HT24
  Borderline (EIPS) | HT24
  ons 13 nov.
  Webbaserad kurs via Zoom
  13 nov. 2024 13:00 – 20:00
  13 nov. 2024 13:00 – 20:00
  Kursen om Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) eller borderline ger grundläggande kunskap om diagnosen, dess påverkningsfaktorer och hur man kan anpassa sitt bemötande och stödja till självhjälp.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page