top of page
Edvida Logga.jpg

Vill du bli utbildningskonsult?

Är eller har du varit yrkesverksam inom några av Edvidas målgrupper (äldreomsorg, LSS-verksamhet, psykiatri) och sitter du på ett kunskapskapital som du skulle vilja kom till nytta för andra?

Har du spetskompetens inom något särskilt område och är intresserad av att utbilda och handleda personal och chefer genom föreläsningar och seminarier?

Välkommen att ansöka om att bli utbildningskonsult hos Edvida. Utbildningsföretaget som verkar för ett livslångt lärande inom äldreomsorgen med kvalitet och flexibilitet som ledord.


Om företaget 
Vi utbildar och handleder personal och chefer inom äldreomsorg, LSS- samt psykiatrisk verksamhet över hela landet. Utbildningsinsatserna sker främst digitalt via Zoom men förekommer även fysiskt på plats hos våra kunder.

Vår vision är att stimulera ett livslångt lärande inom branschen genom att erbjuda personal och chefer fortbildning inom specifika områden där behov av kompetensutveckling eller kunskapsuppdatering finns. Detta uppnås och genomförs i sin tur genom föreläsningar, seminarier och professionell handledning.

Om uppdraget
Edvida är ständigt öppen för nya utbildare inom våra verksamhetsområden där du som konsult tar dig an utbildningsuppdrag inom specifika områden. Uppdraget passar perfekt för dig som vid sidan av ditt ordinarie arbete vill vara verksam som utbildningskonsult och även längre och mer uppfattande uppdrag kan förekomma för de som vill och kan. De flesta kurser i vårt utbud har en omfattning på 1 dag mellan 09.00-16.00.
 

Ta en titt på vårt befintliga kursutbud och se om något av det känns rätt för dig och känn dig fri att lyfta fram andra kompetensområden eller idéer på utbildningskoncept som du vill utbilda inom så tar vi mer än gärna en vidare diskussion.  
 

Vem är du?

I våra rekryteringsprocesser tar vi i beaktning 3 delar,

  • Adekvat utbildning (eftergymnasial nivå)

  • Dokumenterad erfarenhet av arbete med aktuell målgrupp (minimum 3-4 år)

  • Personlig lämplighet och pedagogisk förmåga
     

Den pedagogiska förmågan finns goda chanser att utveckla inom företaget. Edvida erbjuder alla konsulter en pedagogisk grundutbildning skapad av legitimerad yrkeslärare samt pedagogisk coaching.

Arvode faktureras per uppdrag.

Välkommen med din ansökan!

Skicka din intresseanmälan här

Tack för din ansökan!

bottom of page