top of page

Hur bygger vi en professionell relation med våra brukare och vad innebär det egentligen? Att hitta balansen mellan det professionella och personliga, men inte privata är en konst och många gånger svårare än man tror med olika dilemman och utmaningar som kan uppstå längs vägen. 
 

Våra relationer till våra brukare är vår starkaste tillgång i vårt människovårdande uppdrag. Den här föreläsningen syftar till att ge värdefulla perspektiv på hur vi kan skapa så goda och professionella relationer som möjligt.


Innehåll

 

 • Betydelsen av relationen till våra brukare

 • Vad innebär en professionell relation? Hur hitta balansen? 

 • Relationsfrämjande faktorer

 • Vanliga "relationsfällor” och etiska dilemman

 • Strategier för att hantera dem 
   

Längd

Ca 1-1,5 h
 

Målgrupp

För all personal inom vård och omsorg.

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Konsten att skapa professionella relationer - Möjligheter och dilemman
  Konsten att skapa professionella relationer - Möjligheter och dilemman
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt
  Välkommen på en föreläsning om relationer till våra brukare, den starkaste tillgången vi som personal har inom människovårdande yrken.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page