top of page

Att möta människor med psykiatriska diagnoser 

Det finns många olika psykiatriska diagnoser som exempelvis bipolär sjukdom, schizofreni, social fobi och även olika tillstånd som psykoser och ångest. Såklart är skillnaderna många och varje sjukdomstillstånd behöver sin specifika behandling och anpassad vård och omsorg.

Samtidigt är det många aspekter i vårt bemötande och i vårt förhållningssätt som bör utgå från samma principer för att skapa trygghet och tillit mellan personal och brukare. Vårt fokus ska handla om att dämpa negativa känslor och uttryck och samtidigt främja det positiva som finns.

Ett välutvecklat pedagogiskt förhållningssätt och en förmåga att möta, förstå och kommunicera med människor som befinner sig i svåra stunder är en konst som tar tid att träna upp. Den här kursen syftar till att förmedla vad beprövad erfarenhet och vetenskap har lärt oss för att lyckas.

Innehåll
 

 • Psykiatriska diagnoser - En översikt 

 • Skillnader och gemensamma nämnare

 • Fördomar och förlegade föreställningar

 • Professionellt bemötande inom psykiatrin

 • Kommunikation och samtalsmetodik

 • Individanpassning

 • Empatisk kommunikation

 • Svåra samtal – steg för steg

 • Att hantera hotfulla situationer

 • Salutogent perspektiv

 • Möten som främjar återhämtning

 

Längd

Standard är en heldag mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal som möter individer med psykiatriska diagnoser
 

Undervisningsform
.

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att möta människor med psykiatriska diagnoser
  Att möta människor med psykiatriska diagnoser
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt
  Välkommen på en kurs som bjuder på en översikt av vanligt förekommande psykiatriska sjukdomar med fokus på hur vi kan bemöta dessa utifrån ett professionellt och empatiskt förhållningssätt .

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page