top of page

Att leda i förändring

Edvida Logga.jpg

Att leda inom vård och omsorg är en uppgift full av utmaningar, och när förändringar av olika slag nalkas tycks dessa utmaningar ibland kunna multipliceras. Nya politiska beslut, metoder, riktlinjer eller nya rutiner och andra organisationsförändringar är för de flesta verksamheter en del av vardagen. Något som sätter krav på chefer och ledare vars uppgift är att med trygghet, tydlighet och gemenskap få alla med på tåget i resan mot framgång.

Denna kurs syftar till att ge dig verktyg och insikterna du behöver för att lyckas!

Hur säkerställer du att ditt arbetslag är redo att anpassa sig, lära sig och växa med och i förändringar? Hur kan vi arbeta och kommunicera förebyggande? Hur hanterar vi utmaningar längs vägen?
Hur ser vi till att vårdtagarens bästa alltid sätts i främsta rummet och inte glöms bort?
 

Efter att ha avslutat den här kursen kommer deltagarna att känna större klarhet i dessa frågor och känna sig högre säkerhet i sin förmåga att navigera i förändring. Förståelsen för både organisatoriska och mänskliga aspekterna kommer att vara i fokus med målet att varje beslut fattas med både hjärta och hjärna

 

Innehållspunkter

• Vikten av vision och motivation

•  Ledarskapets roll
• Framgångsfaktorer för trygghet och stabilitet 
• Kommunikation vid Förändring
• Delaktighet och att arbeta i team
• Brukarperspektiv och medarbetarperspektiv
• Att hantera och möta motstånd
• Rollfördelning och kompetensplan
• Uppföljning och Utvärdering

 

Längd

1 heldag (09.00-16.00)

 

Målgrupp

För dig som chef eller ledare inom vård och omsorg
 

Undervisningsform

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

Inga kommande evenemang för tillfället

- För dig som chef inom vård och omsorg

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

bottom of page