top of page

Att implementera nya kunskaper och arbetssätt

Att förstå innehållet och värdet i ny kunskap är en sak men att förmedla den och implementera nya arbetssätt är något annat. En vanlig utmaning när man gått en utbildning och ska göra verklighet av ny kunskap är att inte låta den rinna ut i sanden. Det kan vara lätt att lära men svårt att se till att det verkligen leder till en praktisk och bestående förändring som gör skillnad.

För att lyckas krävs det att man vet hur man på ett bra sätt kan förmedla och sprida kunskap genom pedagogiska metoder och en väl genomtänkt handledning. Det gäller att både ha koll på sig själv men också vara lyhörd och förstå mottagaren för att kunna anpassa sig, nå fram och skapa motivation. 

 

Den här kursen ger dig en grundutbildning i pedagogiska metoder för att lyckas säkerställa att förvalta eller implementera ny kunskap i er verksamhet på bästa sätt.


Innehåll

 

 • Pedagogiskt ledarskap

 • Konsten att förmedla ny kunskap

 • Undervisning och handledningsmetoder

 • Att förbereda och paketera information

 • Målgruppsanalys

 • Motivation

 • Pedagogiskt förhållningssätt och samtalsmetodik

 • Att säkerställa att informationen har nått fram och består

 • Hinder i en handledningssituation

 • Roller och status

 • Relationsfrämjande förhållningssätt

 

Längd

Standardlängd är en heldag mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

För dig som chef, ledare eller ombud inom något ansvarsområde inom
vård och omsorgsverksamhet

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att implementera nya kunskaper och arbetssätt
  Att implementera nya kunskaper och arbetssätt
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page