top of page

Att hantera oro och ångestsyndrom

Att känna oro, ångest och stressrelaterade känslor är vanligt förekommande för människor i behov av vård- och omsorg och är något man som personal i många verksamheter möter dagligen. Lite ångest och oro är något de flesta kan känna men blir det ett mer ständigt och kvarvarande tillstånd som sträcker sig över en längre period kan det röra sig om mer omfattande problematik.

Att som personal förmedla trygghet och lugn är en viktig kompetens som kan ha en avsevärd betydelse för den enskildes hälsa vid ångest eller oro. För att kunna göra det krävs att man kan identifiera och förstå olika ångestformer och veta hur vi ska bemöta och bete sig oss i förhållande till dem.

Vilka är de vanliga ångenssyndromen? Vad skiljer på normal oro och ångest och faktiska ångestsjukdomar. Hur kan vi bemöta och aktivt stödja individer som lider av ångestkänslor?


Innehåll
 

 • Ångest, stress och oro en överblick

 • Akut stressyndrom

 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

 • Tvångs- och paniksyndrom

 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD )

 • Social fobi och separationsångest

 • Orsaker och behandlig av ångenssyndrom

 • Bemötande och lugnande samtal

 • Att hantera akuta situationer

 • Lågaffektivt bemötande

 • Empatisk kommunikation
   

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal som möter individer med psykiatriska diagnoser eller ångestsyndrom
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24
  Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24
  tis 08 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  08 okt. 2024 13:00 – 16:00
  08 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Att känna oro, känslor av stress och ångest är vanligt förekommande för människor i behov av vård- och omsorg. Vilka är de vanliga ångestsyndromen? Vad skiljer på normal oro och ångest och faktiska ångestsjukdomar. Hur kan vi bemöta och aktivt stödja individer som lider av ångestkänslor?

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page